Geodetis

 

Geodetis                                                                                                                                   TLIG

Naša firma ponúka komplexné stavebné, realitné, geodetické práce  od roku 1999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       geometrické plány rôzneho účelu,  stavieb inžinierskych sietí, polohopisy výškopisy, vytyčovanie hraníc pozemkov, projektovanie stavieb, znalecké posudky, sprostredkovanie stavebných úverov, hypotéky, výstavba rodinných domov , managing stavieb, stavebné kalkulácie, stavebný a geodetický dozor na stavbách menšieho, alebo väščieho rozsahu a zamerania, realitná činnosť.

Realizácia reklamných bilboardov , projekt statiky, stavebné povolenia, vyjadrenia správcov sietí.

Skúsený geodet v okresoch Trnava, Nitra, Galanta, Hlohovec, Šaľa, Dunajská Streda, Bratislava, Pezinok, Topoľčany, Piešťany, Senica, Malacky, Nové Zámky, Senec, Komárno, Levice.

Potrebujete rýchlo geometrický plán na úver, ku kolaudácii, k predaju nehnuteľnosti, vytýčiť stavbu, vytýčiť hranice pozemku , znalecký posudok, úver v banke ?

Neviete kde sa nachádzajú vaše pozemky, nie sú vysporiadané a potebujete ich  vysporiadať , neboli zahrnuté do dedičstva ?

Ste projektanti , stavebné firmy, realitné kancelárie, notári a nie ste spokojný so svojimi doterajšími geodetmi?

https://www.daibau.sk/clanok/75/geodeticky_prieskum_cena_za_geodeticky_plan#geodetis 

Geometrické plány na                                    

- oddelenie nehnuteľnosti 

- rozdelenie stavebných parciel

- vecné bremená

- prevod parcely z E do C registra

- zameranie stavby na kolaudáciu  

- zameranie rozostavanej stavby

Predprojektové zamerania polohopisy - výškopisy - digitálne modely terénu  DTM

- pre projekt cesty   

- pre projekt cesty  

- pre záhradné úpravy

- pre záhradné úpravy

Geodetické vytýčenia

- vytýčenie rodiného domu

stavebných objektov-skeletu 

- základových pätiek 

- technológie betonárky  

- príjazdovej komunikácie 

vytýčenie hraníc pozemku

 

Zameranie inžinierskych sietí

 Porealizačné zamerania

 Projektová činnosť

 Adresné body protokoly